654 513 180 info@golfmoia.com

REOBERTURA GOLF MOIÀ

A partir del dilluns 18 de maig, vam obrir les portes amb novetats!

NOU RECORREGUT

Ja podeu gaudir del nou recorregut on hem inclòs un PAR 5 i remodelat el forat 1.

PROTOCOL D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC DE CONTAGI PER COVID 19

El Club de Golf Montbru Moià es regeix per les mesures dictades per a la reducció del contagi per virus SARS-CoV-2 que han estat elaborades pels diferents organismes públics i federatius. Principalment són les següents:

RECEPCIÓ

 • S’atendrà als socis i jugadors des d’una taula de despatx situada a l’entrada de l’oficina de tal forma que no s’hagi de passar a l’interior.
 • L’atenció serà presencial. No s’accepten reserves.
 • Es recomana pagar amb targeta de crèdit o bé contact-less.

LAVABOS

 • Només podran ser utilitzats per una persona al mateix temps.
 • Es desinfectaran amb la freqüència recomanada i hi haurà a disposició dels jugadors gel desinfectant.
 • Les dutxes i romandran tancades fins a nou avís.
 • Tots els jugadors i jugadores hauran de venir vestits per a jugar, amb les sabates de golf ja posades.

LLOGUER DE CARRETS I BUGGIES

 • Els carrets manuals i elèctrics seran desinfectats abans i després de cada ús.
 • Es recomana l’ús individual del buggie o bé que els dos ocupants siguin familiars directes. Els buggies seran desinfectats abans i després de cada ús.

JOC AL CAMP DE GOLF

 • Evitar les salutacions físiques i mantenir la distància de seguretat de 2 metres en tots els moments del joc.
 • Les tarjetes de joc no es podran intercanviar entre els jugadors. Cadascú haurà de portar la seva.
 • Es retiraran els rasclets dels bunkers, i es precintaran els rentaboles i les fonts.
 • Les banderes del forat no es podran tocar. Caldrà patejar sempre amb la bandera posada.
 • Hi haurà un tope en el got del forat per tal que la bola no vagi a parar al fons del mateix.
 • Les portes d’accés als diferents forats seran obertes al matí per el personal del Club i tancades al vespre pel mateix.
 • No està permès netejar-se les sabates ni els pals de golf dins del Club.

CAFETERIA

 • Pel que fa a l’ús de la cafeteria el Club de Golf Montbrú-Moià es regeix per les disposicions dictades per les autoritats competents en matèria de Cafeteries i restaurants.
 • En general es fomentarà l’ús de la terrassa exterior sempre que sigui possible i les taules estaran disposades a la distància recomanada.
 • A l’interior de la cafeteria no es permetrà l’estada a la barra del bar, degut a les reduïdes dimensions de l’espai.
 • Tothom haurà de romandre al menjador en taules convenientment separades i caldrà guardar la distància entre persones.
 • L’aforament màxim del menjador serà de 16 persones, distribuïdes en 4 taules de 4 persones cada una.

Aquesta normativa d’ús de les instal.lacions del Club serà exposada i explicada a tots els jugadors i jugadores que ens visitin.

Finalment recalcar que el Club de Golf Montbrú Moià anirà adequant aquesta normativa en funció de les disposicions que els organismes competents vagin publicant a mida que es vagi avançant en les fases de desconfinament.

Moià, 17 de maig de 2020

La Junta Directiva del Club

Pin It on Pinterest

Share This